Studeren bij HBO Helder

Waarom HBO Helder?
De regio Haarlem staat bekend om haar historische positie als vestingstad, de open verbinding met de Noordzee, de nabijheid van Amsterdam, maar ook haar maakindustrie, handelsgeschiedenis en kunst en cultuur.

De regio Zuid-Kennemerland, waar Haarlem onder valt, heeft de ambitie om uit te groeien tot een regio met meer dan 300.000 inwoners. Wonen, werken, recreëren en studeren moeten nóg aantrekkelijker worden, voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Bedrijven en instellingen in de non-profit sector spelen daar een belangrijke rol in, want zonder economische groei geen maatschappelijke groei.

Om te blijven groeien en hun (inter)nationale positie te behouden, moeten organisaties continue vernieuwen. En ook nog eens op een klimaatbestendige, waterrobuuste, duurzame, gezonde en veilige manier. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen nodig en hbo-geschoolde vakmensen, die de kennis en vaardigheden bezitten om verandering en innovatie op gang te brengen. Er is echter een tekort aan hoger opgeleid personeel in de regio, vooral in de zorg, de techniek en het onderwijs. Bedrijven hebben daardoor steeds meer moeite de werknemers te vinden die zij nodig hebben.

Met HBO Helder slaan onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (triple helix) de handen inéén. Samen investeren ze in hoger onderwijs, dat naadloos aansluit op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Over HBO Helder in het kort
HBO Helder is een particulier kennisinstituut op het terrein van Techniek & ICT in de regio Haarlem, Zuid-Kennemerland en Noord-Holland. Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn onze kernactiviteiten. 

Prijsbeleid
HBO Helder verzorgt onbekostigde opleidingen op hbo-niveau. Jaarlijks worden de tarieven op basis van prijsindexatie en kostenontwikkeling aangepast. Jaarlijks publiceren we in oktober de nieuwe prijzen voor de opleidingen voor het volgend studiejaar op de website.