Minor Software Research (15 EC)

De hbo-minor Software Research draagt bij aan de ontwikkeling van een onderzoeksmatige houding op het gebied van software ontwikkeling. Minor-studenten doen onder begeleiding onderzoek, dragen bij aan wetenschappelijke publicaties en ontwikkelen onderwijs op het gebied van software engineering / software-technologie.

Minor Software Research (15 EC):

De minor Software Research is een minor op hbo-Master/post-hbo-niveau en biedt de mogelijkheid aan studenten van Master-opleidingen om een verdiepende minor te volgen op het gebied van software-onderzoek.

Ben jij geïnteresseerd in het uitvoeren van software onderzoek, het publiceren daarover en het vervolgens kunnen overbrengen naar een ander publiek?

Dan is deze minor perfect geschikt voor jou. In de minor Software Research wordt aandacht besteed aan het onderzoeken, publiceren en doceren over softwaretechnologie.

 

De leerdoelen zijn afgeleid van de hbo-i Competentiematrix 2018 en zijn allen op niveau 4 (hbo Master-niveau):

 • De student definieert een visie ten aanzien van toekomstige technologie en softwarearchitectuur in afstemming met stakeholders (Adviseren 4.1 SW).
 • De student voert een analyse uit voor complexesoftware-in-software systemen (system in systems), inclusief alle niet-functionele requirements, waaronder safety, security en privacy (Analyseren 4.1 SW).
 • De student voert grondig theoretisch onderbouwd onderzoek uit naar technologische (interorganisationele) procesinnovaties (AI, machine & deep learning, digital twins, blockchain, etc.). (Analyseren 4.1 OP)
 • De student creëert draagvlak onder alle relevante stakeholders voor een technologisch (interorganisationele) procesinnovatie (Adviseren 4.2 OP)
 • De student voert een analyse uit van maatschappelijke, domein- en/of branche specifieke trends & kansen en hierover op strategisch niveau communiceren aan de key stakeholders. (Analyseren 4.1 GI)
 • De student evalueert en valideert mogelijke technologische (interorganisationele) procesinnovaties. (Ontwerpen 4.2 OP).
 • De student ontwerpt een framework of een systeem voor het oplossen van een generieke klasse van problemen. (Ontwerpen 4.1/4.2 SW)

Aantal dagen onderwijs: 3 tot 4 dagen (1 dag roostervrij)

Algemene informatie
Doelgroep: hbo-Master studenten met ervaring op het gebied van software ontwikkeling
15 European Credits (10 weken)
Locatie: Haarlem (Nederland)

Tot de minor Software Research wordt toegelaten:

 • een student ingeschreven bij een geaccrediteerde Master-opleiding;
 • een student ingeschreven bij een geaccrediteerde Bachelor-opleiding (in laatste fase - 3e/4e jaar). De propedeuse dient te zijn behaald;

Studenten uit een Associate Degree-opleiding zijn niet toelaatbaar.

De minor Software Research bestaat uit 3 deelvakken met ieder een afrondend examen:

Via een drietal schriftelijke toetsen wordt jouw theoretische kennis van onderzoeken & onderwijzen getoetst (20%). Via het schrijven van twee papers, een studiewijzer een lesplan, een evaluatie, het verzorgen van een conferentiebijdrage en het verzorgen van minimaal drie colleges wordt de praktijkkennis getoetst (80%).

Code Module: Naam Module: Aantal ECTS: Toetsing:
MSTAWR Academic Writing and Research Skills 5 EC kennistoets (20%) + paper (ind.)
MSTDTS Developments/Trends in Software Technology 5 EC kennistoets (20%) + paper (groep)
MSTTCH Software Teaching 5 EC kennistoets (20%) + lesplan + conferentiebijdrage + evaluatie

Iedere module dient behaald te worden met een eindcijfer 5,5 of hoger.

Na afronding van de gehele minor ontvangt de student een ondertekend certificaat (15EC) en gewaarmerkte cijferlijst met eindcijfers. Het certificaat en cijferlijst kunnen worden gebruikt om de 15 EC in te brengen in de eigen opleiding bij 'thuis'-instelling (de eigen instelling).

Bekostigde onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij het KiesOpMaat-programma kunnen studenten met gesloten beurs laten deelnemen aan deze minor.

De minor Software Research (15 EC) wordt eenmaal per studiejaar aangeboden: van 17 april 2024 tot 15 juli 2024 (10 onderwijsweken).

Aanmelden voor de april-variant: uiterlijk 1 december 2023

Aanmelden kan via studeren@hbohelder.nl onder vermelding van 'Aanmelding Minor Software Research (15 EC)' en een ingevuld aanmeldingsformulier.

Na aanmelding en bij voldoende plaatsen ontvangt de student een leerovereenkomst. De leerovereenkomst garandeert dat de student onderwijs kan volgen, toegang krijgt tot de faciliteiten en kan deelnemen aan de benodigde examens (toetsing).

Hoe te handelen met de leerovereenkomst?

 1. De student print de leerovereenkomst in drievoud uit en ondertekent zelf alledrie de overeenkomsten, om aan alle betrokkenen aan te geven dat dit de gemaakte eigen keuze is;
 2. Dan gaat de student met de leerovereenkomsten naar de eigen examencommissie. Met de ondertekening geeft de examencommissie aan dat deze het met de aanmelding eens is en dat de studieresultaten zullen worden erkend;
 3. Vervolgens moet de ondertekende leerovereenkomst naar de gastinstelling. Dat kan op de volgende wijze:
  Per e-mail: HBO Helder biedt de mogelijkheid om een gescand exemplaar van de leerovereenkomst per mail toe te sturen: studeren@hbohelder.nl onder vermelding van Leerovereenkomst deelname Minor Software Research
 4. De gastinstelling beoordeelt de leerovereenkomst en stuurt, bij acceptatie, twee ondertekende exemplaren terug. Één getekend exemplaar is bedoeld voor archivering bij de thuisinstelling, en één houdt de student zelf.

Nu is er een leerovereenkomst afgesloten en kan de daadwerkelijke inschrijving plaatsvinden.

Inschrijven bij de gastinstelling (HBO Helder)
Nadat HBO Helder ('de gastinstelling') de leerovereenkomst heeft goedgekeurd, zal deze de student via de mail op de hoogte brengen van de vervolgstappen en de op te sturen documentatie (Bewijs Betaald Collegegeld, Bewijs van inschrijving, identiteitsbewijs etc). Voor die stappen is de student zelf verantwoordelijk, de inschrijving is pas definitief als de inschrijving bij de gastinstelling is afgerond.