Onderzoek op het gebied van Informatie & Communicatie Technologie

HBO Helder draagt middels praktijkgericht onderzoek en onderwijs bij aan een ‘slimme’ en technologisch gedreven samenleving, waarbij de mens centraal staat. Onze lectoren, docent-onderzoekers, docenten en studenten werken nauw samen met beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.  

De resultaten van ons onderzoek – oplossingen en innovaties – leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de beroepspraktijk, maar helpen ook bij het opleiden van toekomstige professionals die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Ons onderzoek wordt uitgevoerd rondom het vakgebied software technologie binnen het lectoraat Softwaretechnologie (Software Technology).

Lectoraat Softwaretechnologie / Research Group Software Technology

Binnen het lectoraat softwaretechnologie wordt gewerkt aan onderzoek naar softwaretechnologie in de breedste zin van het woord.

PhD / PD Fast-track research programme

Vanaf september 2023 bieden wij ‘een PhD/PD Fast-track research programme’ aan. Onder begeleiding van een expert in software onderzoek worden één of meerdere peer-reviewed journal articles geschreven en daarna in afstemming met een hoogleraar voorbereid op het samenstellen van een samengesteld proefschrift (publiceren op artikelen).