Professional Doctorate in Software Technology (PD*)

De Professional Doctorate is een toegepast promotietraject (praktijkgericht onderzoekstraject) dat opleidt tot niveau 8 van het EQF / NLQF op het gebied van softwaretechnologie.

De ‘promovendus applicari’ / promotiekandidaat doet zelfstandig baanbrekend maatschappelijk en wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Bij HBO Helder is het mogelijk om dit onderzoekstraject te volgen in (gemiddeld) 4 jaar.

Professional Doctorate in Software Technology (PD*)

Het 'Professional Doctorate'-traject leidt op tot een praktijkgericht onderzoeker die zelfstandig complexe maatschappelijke en/of wetenschappelijke uitdagingen onderzoekt en oplost met interventies in de (beroeps)praktijk.

De leerdoelen zijn afgeleid van de European Qualification Framework en zijn allen op NLQF / EQF - niveau 8 (hbo Professional Doctorate -niveau):

Gemiddelde tijdsinvestering: 2 - 4 dagen per week (minimaal 2 dagen).

Algemene informatie
Doelgroep: hbo-Master afgestudeerden met ervaring op het gebied van software ontwikkeling
Locatie: Haarlem (Nederland)

De Professional Doctorate is een onderzoekstraject van gemiddeld 4 jaar. U betaalt eenmalig € 500,- vrij van BTW voor de toelating tot de Helder Graduate School én behandeling en goedkeuring van uw PD-voorstel.

Daarna betaalt u € 1.506 per studiejaar/cohort (vrij van BTW). Dit collegegeldbedrag is gelijk aan de hoogte van het wettelijk collegegeld voor deeltijdstudies, stijgt jaarlijks mee).

Tot de eerste fase van het Professional Doctorate-traject 'Software Technology' wordt toegelaten:

  • een kandidaat in bezit van een diploma van een (geaccrediteerde) hbo Master-opleiding;
  • een kandidaat in bezit van een diploma van een (geaccrediteerde) wo Master-opleiding;

Het onderzoekstraject Software Doctorate wordt doorlopend per studiejaar aangeboden en heeft geen vast startmoment.

Aanmelden kan via studeren@hbohelder.nl onder vermelding van 'Aanmelding Professional Doctorate Software Technology' en een ingevuld aanmeldingsformulier.

 

* De PD (Professional Doctorate) is nog niet wettelijk vastgelegd als graad, daarvoor is een wetswijziging nodig van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Met de pilot Professional Doctorate wordt door de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA toegewerkt naar die wetswijziging.