Master Software Technology (MSc.*) – parttime

De hbo-master Master of Software Technology leidt op tot software-expert binnen het eigen vakgebied. Voortbouwend op de kennis uit de Bachelor-opleiding wordt een verdieping aangebracht. Studenten studeren af op het ontwikkelen van een eigen applicatie, een eigen programmeertaal, een programmeerparadigma (design pattern) of een nieuwe modelleertechniek.

Thijs Otter, opleidingsmanager Master Software Technology
  • Te combineren met jouw baan als webdeveloper, IT-manager, appdeveloper:
  • 4 dagen werken, 1 dag bijeenkomsten
  • Sluit naadloos aan bij werkzaamheden binnen de eigen baan
  • Binnen 2 jaar een Master afronden
  • Direct toelaatbaar met een hbo Bachelor op gebied van IT

* de graad Master of Science kan worden verleend nadat een positief accreditatiebesluit is genomen door de NVAO.